ابر داده ها : فايلهاي شما بجاي شما حرف مي زنند

آيا مي دانستيد؟ زماني كه يك مدرك را ارسال مي كنيد، داده هاي متعدد مربوط به آن همراه آن ارسال مي شوند. كاربران كمي بر اين مسئله وقوف دارند، با اين حال فرمت هاي متعددي از فايلها داده هاي پوشيده يا ابرداده ها را با خود حمل مي كنند.

فايلهاي متني يا فايلهاي PDF  مي توانند نام نگارنده، تاريخ و ساعت بوجود آوردن فايل، حتي بعضا بخشي از تاريخچه كار روي اين فايل را با خود داشته باشند. اين داده هاي مخفي بستگي به فرمت فايل و برنامه مورد استفاده دارند.

فرمت هاي تصوير مانند TIFF يا JPEG از پر حرف ترين فرمت ها هستند. اين فايلها كه توسط دوربين هاي ديجيتال يا تلفن هاي دستي توليد شده اند حاوي ابرداده هاي با فرمت EXIF مي باشند كه مي توانند اطلاعات تاريخ، ساعت، حتي داده هاي GPS تصوير، مارك، شماره سري دستگاه همچنانكه تصوير سبك شده از تصوير اوليه را در اختيار بگذارند. برنامه هاي كار روي تصاوير معمولا اين داده ها را دست نخورده حفظ مي كنند. اينترنت مشحون از تصاويري است كه چهره هاي افراد در آنها محو شده ولي فايل EXIF آنها همچنان حاوي سند قبل از محو كردن است. پس چطور مي شود بكارت اسناد خود را قبل از ارسالشان به آنها بازگرداند؟

چك و پاك كردن ابر داده ها

زماني كه شما يك سند حساس را ارسال مي كنيد، حياتي است چك شود ابرداده ها حاوي اطلاعات نباشند. روشهاي متعدد براي دسترسي به ابرداده ها وجود دارد. ساده ترين آن شامل چك ”خواص” سند است. يك كليك راست ساده بسياري از اين اطلاعات را به شما مي دهد. فايلهاي دفتري از نوع آفيس مي توانند حاوي اطلاعات نگارنده يا شركتي باشند كه مدرك را توليد كرده است. شما امكان اين را داريد كه آنها را با برنامه توليد كننده سند حذف كنيد، چه برنامه Microsoft Word و چه برنامه Open Office. فايلهاي PDF هم مي توانند لو دهنده بازي كنند. آنها معمولا حاوي اسم نگارنده هستند، چيزي كه از طريق ويژگيهاي سند با كمك يك برنامه اديت فايلهاي pdf قابل تغيير است. با كمك Acrobat Writer، در ويندوز يا مك، كافي است وارد منوي”فايل” و سپس ”خواص” بشويم تا بتوانيم نگارنده سند را تغيير دهيم. در Gnu/Linux، آلترناتيوهاي آزاد ومجاني مانند pdf Mod وجود دارند كه امكان اديت بهمان سادگي ابرداده هاي فايلهاي PDF را فراهم مي كنند.
اكستنشن Firefox Exif Viewer امكان مي دهد ابر داده هاي تصاوير JPEG ديده شوند. اين اكستنشن همچنين براي مرورگر Chrome در دسترس است. اين اكستنشن كاري جز نشان دادن داده هاي exif نمي كند.

كنترل پيشرفته ابرداده ها

ابزار پيچيده تري براي اديت كردن مجموعه ابرداده ها صرفنظر از نوع فايل در دست، PDF, JPEG, GIF، و غيره وجود دارد.

  • MAT،  Metadata Anonymisation Toolkit : برنامه اي با اينترفيس گرافيك كه در Gnu/Linux قابل دسترسي است.
  • Metanull : برنامه اي با اينترفيس گرافيك كه در ويندوز قابل دسترسي است. 
  • ExifTool : برنامه در دستور سفارش، قابل دسترسي در Gnu/Linux ، ويندوز يا OS X مك.


اين متن از راهنماي رسمي توزيع Tails ، ”سيستم زنده فراموش بشو ناشناس” اقتباس شده است. همانند متن اصلي، اين متن نيز بر اساس اجازه GPLv3.0. منتشر شده است.