شبكه خصوصي مجازي (VPN)

اين تكنولوژي كه در دنياي شركت ها بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد امكان ايجاد يك تونل (يك ارتباط مجازي) از طريق اينترنت بين دو شبكه فيزيكي دور از نظر جغرافيايي را بشكل شفاف براي استفاده كنندگان مي دهد. تنها آنها به آن دسترسي دارند (ماهيت خصوصي آن در اينجا بارز مي شود) و اطلاعات ارسال شده از طريق اين تونل كد شده هستند. اين به استفاده كنندگان يك VPN تضمين مي دهد در صورت استراق سمع بدخيم (جاسوسي، نفوذ، غيره) داده ها براي نفرات بيرون غير قابل قرائت شوند.

مورد پراتيك استفاده حرفه اي

يك VPN امكان مي دهد از يك شبكه خصوصي از طريق اينترنت در يك تونل امن به يك شبكه خصوصي ديگر رفت. اين براي ما بطور واقعي مفيد نيست چون ما در چنين چارچوب استفاده اي به اينترنت دسترسي نداريم. از طريق يك VPN ”كلاسيك” براوزر اينترنت شما نمي تواند به www.google.com دست يابد.  كاربر ايميل شما نمي تواند جز به ايميل داخل اداره خودتان، و نه به ايميل اينترنتي وصل شود. شما در سنگر امن، ولي ايزوله قرارداريد. VPN تمامي كارآيي هاي ضروري براي اينكه بتوان بشكل قانوني از آن بمنظور حفاظت ارتباطاتمان بين دو نقطه A و B استفاده كرد داراست. ولي اين همه مسئله نيست...

استفاده از VPN در حالت ”فرار مجازي و دور زدن سانسور”

اينترنت محل ارتباطات و تبادل اطلاعات مي باشد، امري كه به مذاق همه خوشايند نيست. پاره اي دولتها محتواي ارتباطات مردمشان را زير نظر داشته مورد شنود قرار مي دهند و در صورت نياز در فيلتر كردن دسترسي به پاره اي سايتها يا سرويس هايي كه بنظرشان با منافعشان در تضاد است ترديد بخود راه نمي دهند.

دياگرام زير يك مورد فيلتر كردن توسط يك دولت را بمنظور ممانعت از اينكه كاربران اينترنت در كشورش ويدئوهاي تظاهرات را روي اينترنت قرار دهند نشان مي دهد. اين يك چارچوب ايده آل براي استفاده از VPN براي دور زدن اين فيلتر مي باشد. 

دياگرام بعدي استفاده از VPN بعنوان ابزار دور زدن سانسور حاكم را نشان مي دهد.

شما دريافته ايد كه كامپيوتر شما جايگزين شركت A و خدمات دهنده VPN جايگزين شركت B شده است. تفاوت اصلي اين است كه خدمات دهنده VPN شما را ”واقعا” به اينترنت وصل مي كند و بر اثر اين كار، اينترنت شما را بعنوان كسي كه از سوئد و نه از كشور خودتان وصل شده ايد مشاهده مي كند. بدين ترتيب فيلتراژ بكار گرفته شده توسط كشورتان كارآيي نخواهد داشت. با استفاده از يك ابزار ايده آل، VPN، شما مي توانيد ويدئويتان را بر روي يوتيوب بگذاريد، ايميل هايتان را چك كنيد، هر جا مي خواهيد روي اينترنت با سيستم امن شده به تفحص بپردازيد و غيره. كشورتان ديگر شاهد استفاده اي كه شما از اينترنت بعمل مي آوريد نيست چون شما من بعد از طريق يك تونل به اينترنت وصل مي شويد كه انتهاي ديگر آن در سوئد قرار دارد، كشوري كه درآن شبكه اينترنت مانند مورد شما توسط دولت قابل كنترل نيست.

اينكه فرد خودش بتواند اين نوع خدمات را راه بيندازد كار آساني نيست و محتاج شناخت فني است كه در دسترس همگان قرار ندارد. خوشبختانه شركت هايي وجود دارند كه چنين خدماتي را در بازار عرضه مي كنند، و بدين ترتيب تنظيم و استفاده از VPN  روي كامپيوتر شما بي مورد خواهد بود.

سرويس VPN  خود را درست انتخاب كنيد

قيمت يك اتصال VPN  حدود 5 يورو در ماه است. VPN هاي مجاني را بحال خودرها كنيد. بشكلي از اشكال، اين سرويس هاي ”مجاني” وسيله اي براي وادار كردن شما به پرداخت پول پيدا مي كنند. بعنوان مثال يك VPN  مجاني مي تواند با صرف هدف جاسوسي بي دغدغه ارتباطات شما بوجود آمده باشد. (HoneyPot).

فروشندگان VPN :
VyprVPN
Astrill VPN 
VPN Tunnel

اغلب سرويس هاي VPN يك سري مدارك باضافه يك برنامه نصب روي كامپيوترتان در اختيارتان قرار مي دهند. زماني كه آبونه خدمات آنها شديد، از طريق پست معرف هاي وصلتان را دريافت مي كنيد: اسم كاربر و اسم رمز (بهمان شكل صندوق ايميلتان).

برنامه داده شده را راه اندازي كنيد، معرف واسم رمزتان را وارد كنيد، برنامه بقيه كار را برايتان انجام مي دهد. برنامه ”تونل” معروف بسمت كشوري كه قبلا بايد انتخاب كرده باشيد راهنمايي تان مي كند. زماني كه ارتباط برقرار شد شما بشكل ”مجازي” در كشور ديگري هستيد.

مثال اينترفيس ارتباط :

يك VPN  روي تلفنتان

تلفن هوشمند شما نيز مانند هر كامپيوتر ديگري كه به اينترنت وصل مي شود در معرض محدوديت هاي برقرار شده توسط خدمات دهنده تلفن تان قرار مي گيرد- اگر شما از طريق 3G وصل شويد - يا توسط خدمات دهنده در صورتي كه با wifi اينكار را مي كند. همانطور كه در كامپيوترتان، مي توانيد روي تلفن هوشمندتان برنامه اي كاربگذاريد تا يك تونل VPN قابل استفاده از طريق تلفن دستي بسازد. پلاتفرم آندرويد همين الان يك كاربر VPN  در منوي ”پارامتر بدون سيم و شبكه<  پارامتر VPN ارائه مي كند. بايد اطلاعاتي كه فروشنده VPN در اختيارتان قرار مي دهد در دست داشته باشيد تا آندرويد خود را بهمان سادگي كامپيوترتان تنظيم كنيد.

متن و تصاوير توسط ژان مارك بورگينيون  fo0

قيمت يك اتصال VPN حدود 5 يورو در ماه است. VPN هاي مجاني را بحال خودرها كنيد. بشكلي از اشكال، اين سرويس هاي ”مجاني” وسيله اي براي وادار كردن شما به پرداخت پول پيدا مي كنند. بعنوان مثال يك VPN مجاني مي تواند با صرف هدف جاسوسي بي دغدغه ارتباطات شما بوجود آمده باشد. (HoneyPot).